សាប៊ូ និង​គ្រឿងសម្អាង​ក្លែងក្លាយ ចំនួន​២២​មុខ ប្រមាណ​៥​តោន ត្រូវ​បាន​បង្ក្រាប​ – CEN