ពុំមែន​ជា​ឈ្លើង​ទេ តែ​សត្វ​ចម្លែក​បឺត​ឈាម​ត្រី​ជា​អាហារ​នេះ វា​រស់​នៅក្នុង​បឹង ហើយ​មាន​… ធ្មេញ​ (វីដេអូ) – CEN