​បុរស​ចម្លែក​មានតែ​មួយ​គត់​លើ​លោក ព្រោះ​អាច​បង្វែរ​បាតជើង បាន ១៨០​ដឺ​ក្រេ ហើយ​អាច​ដើរ​បាន​យ៉ាង​…​ព្រងើយ ! – CEN