នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន​៤​នាក់​ថ្មី​ទៀត ពាក់ព័ន្ធ​ដើរ​ចែក​ខិត្តប័ណ្ណ​រូបភាព​អាសអាភាស និង​បំរើ​សេវាកម្ម​ផ្លូវភេទ – CEN