អាស្រម​ថ្មី​តា​គង់ យាយ​ដើ​ង​ត្រូវបានធ្វើ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​សាងសង់​ទីសក្ការៈ​បូជា (​អាស្រម​ថ្មី​) – CEN