សម្លាប់ រួច​អូស​យកមក​ភ្ជួរ​កជាប់​និង​មែក​ដើម​ឆ័​ត្រ មួយ​នៅ​ផ្លូវ ​R5​ ក្នុង​តំបន់​បឹងកក់​ខណ្ឌដូនពេញ​ – CEN