ស្តាប់​បទ​អត្ថាធិប្បាយ ៨ នាទី របស់​បញ្ញវ័ន្ត​ចិន Wang Fan ដើម្បី​យល់​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ពី​ប្រទេស “​មហាមិត្ត​” ចិន​ – CEN