សាលាដំបូង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជួយ​ពង្រឹងគុណភាព​មន្ត្រី កាត់ក្តី​អោយ​ល្អ​ថែមទៀត​នា​ថ្ងៃ​អនាគត​ – CEN