គ្រាប់បែក​ផ្ទុះ​ជា​បន្ដបន្ទាប់​ក្នុង​ការឆេះ​ព្រៃ​នៅ​អាល្លឺម៉ង់​ – CEN