ចិន​សាកល្បង​យន្ដហោះ​ចុះចត​លើ​ទឹកធំ​បំផុត​លើ​លោក​ – CEN