ហួសចិត្ត​! យកដៃ​លូក​ចូល​ខោ​មិត្តស្រី និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដ៏​ស្រើបស្រាល​នៅ​ទីសាធារណៈ ខណៈ​នាង​ព្យាយាម​យកដៃ «​ខ្ទប់​គូទ​» យ៉ាង​អាម៉ាស់​ – CEN