ពលរដ្ឋ​ជាង​៣០​គ្រួសារ​អរគុណ ឯកឧត្តម យន្ត មីន​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ជួយ​សង់​ស្ពានឈើ​ដើរ​ឆ្លង​អូរ​ – CEN