កាសែត​វៀតណាម ៖ របរ​ថ្មី​ចម្លែក​នៅ​លើ​មហាវិថី​ទំនើប​បំផុត អាច​រកចំណូលបាន​ខ្ទង់លាន​ដុង​មួយថ្ងៃៗ​ (វីដេអូ) – CEN