​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​មន្ត្រីក្រោមឱវាទ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​វប្បធម៌​សាមគ្គី ដើម្បី​សម្រេច​បាន​វឌ្ឍនភាព និង​សមិទ្ធផល​ថ្មីៗ ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា នីតិកាល​ទី​៦ – CEN