​ឯកឧត្តម​យន្ត មីន ណែនាំ​ដល់​រដ្ឋបាល​សង្កាត់ ជាពិសេស​ចៅសង្កាត់​ផ្ទាល់​ឲ្យ​ចាត់ចែង​ទម្រង់​ការងារ​ជា​កញ្ចប់ ចៀសវាង​ក្តោប​ការងារ​តែ​ម្នាក់ឯង​ – CEN