ប្រជាជន​ខឹងសម្បា​ជាមួយ​សន្តិសុខ​ក្រុមហ៊ុន​បុរី​ភ្នំពេញ​ថ្មី ឡើង​តវ៉ា​រឿង​បិទផ្លូវ​មិន​ឲ្យ​ចេញចូល​ ​ដោយសារ​តម្លៃ​សេវា​សន្តិសុខ​ឡើងថ្លៃ​ – CEN