រុស្ស៊ី​៖​មាន​សញ្ញា​បញ្ជាក់ថា​អាមេរិក​កំពុង​វាយប្រហារ​ពី​ដែនអាកាស​លើ​ស៊ី​រី​ – CEN