ថៃ​ចាប់បាន​អ្នកប្រើប្រាស់​លុយ​កូរ៉េ​ក្លែងក្លាយ​៦​នាក់​ – CEN