អង្គភាព​រដ្ឋាករទឹក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ត​ពន្លឿន​ពង្រីក​បំពង់មេ​ទំហំ ២២៥ មី​លី​ម៉ែត្រ ដើម្បី​បំរើ​តម្រូវការ​ទឹកស្អាត​ជូន​ពលរដ្ឋ​ឲ្យអស់​កង្វល់​ – CEN