បង្កើត​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ថ្មី​ចំនួន​៤ ស្ថិតក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​កំពត និង​លុប​ចោល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​កកាយ​ភ្នំ​ណា ដែល​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី​ – CEN