ផ្ទុះ​រឿង​ធ្វើ​ក្រចក​ទៀតហើយ​! ស្ត្រី​អតិថិជន​ម្នាក់​ត្រូវ​បុគ្គលិក​ចាក់សោរ​ជាប់ បន្ទា​ប់បដិសេធ​បង់ថ្លៃ​ឈ្នួល ព្រោះ​ចោទថា​ផ្តល់​សេវា​មិនត្រូវ​ចិត្ត (​វីដេអូ​) – CEN