ទិញ​ទូរ​ចាស់ តម្លៃថោក ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា​វា​មាន​បង្កប់ “​កំណប់​ទ្រព្យ​” ដ៏​សម្បើម ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​អ្នកទិញ​នោះ​បាន​ធ្វើ​ទើប​…​អស្ចារ្យ​ – CEN