គ្រាន់តែ​រឿង​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ​! សង្ឃ​ចាស់ចិត្ត​កំណាច​នេះ ទាញ​ដំបង​ប្ញ​ស្សី​វាយ​លើ​កូន​នេន​១​អង្គ​រហូត​បាត់​បង់ជីវិត​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ – CEN