ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​ប្រឡាយ​ស្ទឹងមានជ័យ​បាន​កាដូ​ដ៏​ធំ​ – CEN