ទី​បញ្ចប់​របស់​អ្នក​ព្រហើន​ហ៊ាន​…​លូកដៃ​ចូល​ទ្រុង​ឲ្យ​…​ខ្លា​ស៊ី​នៅ​ចិន​ – CEN