បង្ក្រាប​រោងចក្រ​ផលិត​បារី​ក្លែងក្លាយ​ម៉ាក ESSE តាម​ពាក្យបណ្ដឹង របស់​ក្រុមហ៊ុន​ – CEN