ស្ត្រី​រូបស្អាត​​ចូល​វត្ត​ទាំងយប់​ និង​គោះ​បន្ទប់​លោក​សុំ​លុយ​ខ្លះ​ធ្វើដំណើរ ដោយ​អះអាងថា​សាច់ញាតិ​ស្លាប់ តែ​លោក​មិន​ហ៊ាន​បើក​ ព្រោះ​បារម្ភ​សុវត្ថិភាព (​វីដេអូ​) – CEN