យន្ដហោះ​ចិន​ជ្រុះ​បាត់​កង់​២ ក្រោយពេល​ចុះ​សំចត​បន្ទាន់​ – CEN