ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ជាង​ពាក់កណ្តាល ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺមិនឆ្លង​៤​ប្រភេទ​ – CEN