នគរបាល​ប្រឆាំង​បទល្មើស​សេដ្ឋកិច្ច​បាន​ចុះបង្ក្រាប​ករណី​ផលិត​បារី​ESSE​ក្លែងក្លាយ​ខុសច្បាប់​ – CEN