នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ម៉ាឡេស៊ី សំណូមពរ​ដល់​ចិន​ឱ្យ​រុះរើ​«​មហាកំពែង​នៅ​Kuantan» – CEN