​បណ្តា​ប្រទេស ក្នុង​តំបន់​អាហ្វ្រិក មក​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ដកស្រង់​បទពិសោធន៍ ត្រួតពិនិត្យ​កុងតឺន័រ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ទំនិញ​ខុសច្បាប់​ – CEN