បញ្ចប់​កិច្ចសន្យាខ្ចី​ដី​ក្រុមហ៊ុន ត្រឹង សាន លើ​គម្រោង​វិនិយោគ ចំណតរថយន្ត និង​ស្តង់​លក់ទំនិញ នៅ​ស្រុក​សន្ទុក​ – CEN