ក្រសួង​ផែនការ ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​ស្តីពី​ស្ថិតិ​ដល់ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN