អាការៈ​ទាំងនេះ​បញ្ជាក់​ថា អ្នក​កំពុងតែ​ស្ត្រេ​ស​ខ្លាំង​មែនទែន​ហើយ​ – CEN