កង​ទព័​ជើង​ទឹក​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់​ផ្លូវលំ​១​ខ្សែ បំបែក​ពី​មូលដ្ឋាន​សមុទ្រ​រាម ស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ​ជួយ​ពន្លឿន​ស្ថាបនា​ផ្លូវ ឆ្ពោះ​ទៅ​សាលា​ហ្វឹកហ្វឺន​កង​ទព័​ជើងទឹក ឲ្យបាន​ឆាប់​ – CEN