កូរ៉េខាងត្បូង​បញ្ជា​ឱ្យ​យន្ដហោះ​ប្រយុទ្ធ​ចេញទៅ​ស្កាត់​យន្ដហោះ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ចិន​ – CEN