​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​២៩ សីហា ស្លាប់​៧​នាក់ របួស​៧​នាក់ ខណៈ​២៩​ថ្ងៃ ស្លាប់ ១១៦​នាក់​ – CEN