“​យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​ខ្មោច​” អាច​ជួយ​ឲ្យ​អាមេរិក​ត្រួតត្រា​ដែនអាកាស​នា​ថ្ងៃ​អនាគត (​វីដេអូ​) – CEN