រកឃើញ​សាកសព​លោក​ហុក ប៊ុន​ហ៊ុយ ថៅកែ​អតីត​សណ្ឋាគារ​ឆាយ​ហុង​ – CEN