ធ្វើ​ទៅរួច​! គូស្នេហ៍​១​គូ​តណ្ហា​ដុត​រោល បង្ខំ​បង្កាត់​ភ្លើងតណ្ហា​បឺត​មាត់​គ្នា​យ៉ាង​ញី​ញក់ ដោយ​ពុំ​ខ្វល់​ភ្នែក​អ្នកដទៃ​ជុំវិញខ្លួន (​វីដេអូ​) – CEN