អា​មេ​រិច​គ្រោង​បញ្ជូន​យន្តហោះ​ប្រតិកម្ម​ជា​ច្រើន​គ្រឿង​ទៅ​ចូលរួម​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN