ពាណិជ្ជករ​ខ្មែរ​គួរ​នាំ​ម៉ូតូ​នេះ​មក​លក់ ព្រោះ​វា​ស្និទ្ធស្នាល​នឹង​បរិស្ថាន​ហើយ​ចំណាយ​តិច​ល្មមប្រើ​ (វីដេអូ) – CEN