ដំណឹង​បន្ថែម​អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​រថយន្ត​៥​គ្រឿង បុក​បន្ត​គ្នា​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​សីហា នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN