​បើកបរ​ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ រវាង​ម៉ូតូ​និង​រថយន្ត បណ្ដាល​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN