គ្រឹះស្ថាន សហគ្រាស រោងចក្រ ទាំងអស់ ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មករ​ឈប់​សម្រាក​៣​ថ្ងៃ ដោយ​បើកប្រាក់​ឈ្នួល សម្រាប់​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ – CEN