មន្ត្រី «US Open» រង​ការរិះគន់ បន្ទាប់​បង្គាប់​កីឡាការិនី​ម្នាក់​ដែល​ពាក់​អាវ​ខុស ឲ្យ​ប្តូរ​មក​ខាង​ត្រូវ​វិញ​នៅលើ​ទីលាន (​វីដេអូ​) – CEN