នាវា​ពិឃាត​ហ្វីលីពីន​ ជាប់​កឿង​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN