ក្មេងប្រុស​២​នាក់​ទៅ​ស្ទួចត្រី​រអិល​ជើង​ធ្លាក់​ចូល​ទឹក​បណ្តាលឱ្យ​លង់ទឹក​ស្លាប់​ទាំង​២ – CEN