បុរស​ម្នាក់​ចេះតែ​លឺ​សម្លេង​ថ្ងូរ​យំ​ពីក្រោម​ដី គាត់​ក៏​ស្វែងរក​មើល ទើប​ដឹងថា​វា​ជា​… (វីដេអូ) – CEN